ایمن آفرینان ارتفاع
سيستم كاربري
E-mail
کلمه رمز
» كلمه رمز خود را فراموش كرده ايد؟
» عضويت کاربران جديد

safetynet موسسه خیریه همدم فتح المبین

(دستیابی با طناب)Rope Access
کار درارتفاع از لحاظ موقعیت و حالت کاری داری سه شاخه تقسیم بندی میباشد ، این تقسیم بندی ها هر کدام جایگاه کاری خود را داشته و تجهیزات کاری مشابه و یا مجزا دارند
 
محدود سازی
تکنیک های قابل استفاده جهت جلوگیری از ورود کاربر به محدوده خطر سقوط (اصل کنترل):‏
لنیارد + هارنس استقرار در حین کار: طول لنیارد با توجه به لزوم جلوگیری از ورود کاربر به محدوده خطر سقوط انتخاب می گردد.
 
 
 
جلوگیری از سقوط
بررسی خطرات مربوط به سقوط
یک سیستم جلوگیری از سقوط باید:
• فاصله لازم برای توقف سقوط را کاهش دهد؛
• برای کاهش شوک وارده به بدن انسان، انرژی را جذب نماید؛
• مصدوم را در موقعیتی قرار دهد که اثرات تعلیق و بی حرکت وی کاهش یابد.
1 - برخورد با یک شیء یا زمین
محاسبه میزان فاصله ایمنی مورد نیاز ضروری است.‏
فاصله ایمن، فاصله کاربر تا زمین برای جلوگیری از برخورد وی با هرگونه مانع حین سقوط می باشد: لطفا به شکل مراجعه نمایید. ‏
نکات قابل ملاحظه:‏
• طول لنیارد یا جاذب های انرژی نباید بیش از 2 متر باشد.‏
• مسافت طی شده حین سقوط باید به حداقل کاهش یابد.‏
• محاسبه فاصله ایمنی براساس سیستم مورد استفاده مانند لنیارد، جاذب انرژی، ابزار جلوگیری از سقوط، قرقره اینرسی و غیره متفاوت خواهد بود. ‏
2 - نیروی ضربه
در حین سقوط، تحت هیچ شرایطی نباید نیروی ضربه بیش از ‏KN‏ 6 به کاربر وارد شود. برای اطمینان از این امر دو روش وجود دارد:‏
• اطمینان از اتصال دائمی لنیارد به نقاط تکیه گاه در بالای سر کاربر جهت حداقل نمودن مسافت طی شده حین سقوط و نیروی ضربه ناشی از سقوط.‏
• در صورتی که امکان کاهش مسافت سقوط وجود نداشته باشد، باید از جاذب های شوک استفاده نمود؛ متداول ترین تجهیزات حفاظت شخصی (‏PPE‏) جذب کننده انرژی عبارتند از جاذب ‏های انرژی و سیستم های طناب دینامیک.‏
3 - تعلیق بدون حرکت: وخیم تر نمودن شرایط مصدوم
سیستم جلوگیری از سقوط برای به حداقل رساندن نیروی جاذبه بر بدن انسان در صورت سقوط طراح
ی شده است (کاهش نیروی ضربه، جلوگیری و یا کاهش شدت برخورد با اشیاء). علی رغم ‏اقدامات یاد شده، پیامدهای سقوط اغلب وخیم می باشند. ‏
معلق ماندن به صورت بی حرکت در هارنس، بدون درنظر گرفتن مدل آن می تواند به مشکلات فیزیولوژیکی جدی منجر شود.‏
فردی که در حالت هوشیاری در وضعیت تعلیق طولانی مدت قرار می گیرد با مشکلات مذکور موجه نخواهد شد زیرا وی مرتبا در هارنس جابجا شده و نقاط تماس تغییر می کنند. ‏
نتیجه: گرو ه ها باید آموزش داده شده، تمرین کرده و مستقل باشند تا بنوانند کاربر بیهوش یا مصدومی را که قادر به نجات خود نمی باشد، از خطر نجات دهند.‏
 
 
 
 
 
 
 
 
دسترسی با طناب 
در صورت عدم امکان استفاده از سازه برای حرکت
کار روی طناب به دو سیستم تکیه گاه جداگانه نیاز دارد:‏
• سیستم استقرار و حرکت: طناب کار و تجهیزات استقرار و حرکت (گیره طناب، ابزارهای فرود و غیره)؛ امکان حرکت در جهت های بالا و پایین و استقرار در محدوده فعالیت
• سیستم جلوگیری از سقوط متشکل از طناب ایمنی و ابزار متحرک جلوگیری از سقوط که در هنگام حرکت کاربر به اطراف وی را محافظت می نماید.‏
 


           
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت ایمن آفرینان ارتفاع می باشد.
www.eemenafarinan.com

طراحی سایت و بهینه سازی سایت: سینام (ایرسئو)

The charm of a man is not only reflected in the breitling uk appearance, but also through the connotation of fake rolex training out. Attractive men not only pay attention to maintaining personal image, but also to distribute the rolex uk mature wisdom, low-key introverted light. And a good men's watches, but also must be a high value of color, temperament, good quality meter. The new launch of the fake hublot watches Chanel mechanical watches MONSIEUR CHANEL DE, is such a special for men to create, to bring the infinite charm of the wrist watch.